• Rakfalska, A., Schier, K. (2008). Body perception by men intensively training force sports. Muscle dysmorphia cases. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Vol. 8, nr 2/08 

  • Rakfalska, A. (2007). Strategiczna terapia krótkoterminowa zaburzeń odżywiania – rozważania wstępne. W: Plezia, G., Jastrzębska, J. (red.) (2007). Zaburzenia odżywiania się. Wybór zagadnień. Danmar, 2007

Myślę za dużo. Jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem?
Poradnik dla rodziców. Moje dziecko ma natręctwa.